LTO Driver’s License Examination Reviewer – Philippines

Today, I’m going to share the LTO Driver’s License Examination Review, including their answers, before proceeding to the next step on how to process or get a Drivers License in the Philippines.
Note:
 • For Non-Professional License, you need to answer 40 questions. The questions will be based on the review below. It’s randomized, so make sure to read them well. The passing score is: 30
 • For a Professional License, you will be taking 60 randomized questions out of 100 that are all listed in the review. The passing score is: 45
Kindly download this document to see the images from questions #76 – #100.

1. Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side and rear view mirror ng:
a. Mabilis / madalian
b. Hanggang gusto mo
c. Hindi kukulangin sa minute
Sagot: A

2. Maaari kang lumusot (overtake) sa kanang bahagi ng sasakyan kung:
a. Ang high
way ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon
b. Ang kalsada ay salubungang-daan (two-way)
c. Malapad ang bangketa
Sagot: A

3. Ang mahuhuling lasing sa alak o ipinagbabawal na gamut ay may parusang:
a. Pagsuspinde ng lisensya
b. Multa o Pagkabilango
c. Tama lahat ng sagot
Sagot: C

4. Bago umalis sa paradahan, dapat mong:
a. Suriin ang paligid bago magpatakbo
b. Bumusina
c. Magpatakbo agad
Sagot: A

5. Ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensya Non-Professional ay:
a. 18 taong gulang
b. 16 taong gulang
c. 17 taong gulang
Sagot: C

6. Matapos kang lumampas (overtake) at nais mong bumalik sa pinanggalingang linya ng ligtas, kailangan:
a. Tingnan sa ‘rear view mirror’ ang iyong nilagpasan
b. Lumingon sa iyong nilagpasan
c. Huminto
Sagot: A

7. Sa isang interseksyon na may STOP sign, dapat kang:
a. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib
b. Huminto at magpatuloy kung walang panganib
c. Magbigay daan sa mga sasakyan mula sa kanan o kaliwa at magpatuloy kung walang panganib
Sagot: A

8. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang:
a. Karangalan
b. Pribilehiyo
c. Karapatan
Sagot: B

9. Ang lisensyang Non-Professional ay para sa lamang sa:
a. Mga pribadong sasakyan
b. Pampaseherong sasakyan
c. Anumang uri ng sasakyan
Sagot: A

10. Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe?
a. Maghanda ng kagamitang pangkumpuni ng sasakyan kung masisiraan
b. Planuhin ang ruta at ikondisyon ang sasakyan
c. Tama lahat ang nasa itaas
Sagot: C

11. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong:
a. Papuntang bangketa
b. Papalayo sa bangketa
c. Kahit anong direksyon
Sagot: B

12. Ang sasakyan ay nakaparada (parked) kung:
a. Nakatigil ng matagal at nagsasakay ng pasahero
b. Nakatigil ng matagal at nagbababa ng pasahero
c. Nakatigil ng matagal at patay ang makina
Sagot: C

13. Ano ang kahulugan ng patay-sinding kulay pulang ilaw trapiko?
a. Maghintay ng berdeng ilaw
b. Bagalan ang takbo at tumuloy ng maingat
c. Huminto at magpatuloy kung ligtas
Sagot: C

14. Anong dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa?
a. Biglang lumiko at bumusina
b. Magbigay ng hudyat o senyas na hindi kukulangin sa 30 meters
c. Ipagwalang-bahala ang hudyat
Sagot: B
15. Sa paglipat-lipat ng linya, dapat sumenyas, tingnan ang rear view mirror at:
a. Tingnan kung may parating na sasakyan
b. Bumusina
c. Sindihan ang headlight
Sagot: A

16. Sa may highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot (overtake) kung sa iyong panig ay may:
a. Tuloy-tuloy na puting guhit
b. Putol-putol na dilaw na guhit
c. Tuloy-tuloy na dilaw na guhit
Sagot: B

17. Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay:
a. Nagpapatunay na mahusay kang drayber
b. Maaaring masangkot sa iyo ang aksidente
c. Nakatipid sa gasolina
Sagot: B

18. Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa sa kanan sapagkat:
a. Mabilis ang sasakyang galing sa kaliwa
b. Kailangang maging listo sa mga sasakyang nagmumula sa kaliwa o kanan
c. Maraming linya ang kalsada
Sagot: B

19. Ang pinakaligtas sa ultimatum kahit ikaw ang may karapatan sa daan ay:
a. Huwag ipilit ang karapatan
b. Bumusina
c. Laging ipilit ang karapatan
Sagot: A

20. Sa mga rotonda, alin ang may karapatan sa daan?
a. Ang sasakyang papasok pa lamang sa rotunda
b. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda
c. Ang sasakyang nakaharap sa berdeng ilaw
Sagot: B

21. Hindi dapat lumusot (overtake) sa paanan ng tulay sapagkat:
a. May tumatawid
b. Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan
c. Makipot ang daan
Sagot: B

22. Ano ang kahulugan ng patay-sinding dilaw na ilaw trapiko?
a. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib
b. Huminto at hintayin magbago ang ilaw
c. Hintaying ang berdeng ilaw
Sagot: A

23. Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw?
a. Maaaring lumusot (overtake)
b. Bawal lumusot
c. Tama lahat ang sagot
Sagot: B

24. Ayon sa batas, hindi ka maaaring, magmaneho ng matulin maliban kung:
a. Walang panganib
b. Naaayon sa takdang bilis o tulin
c. Tama lahat ang sagot
Sagot: C

25. Ang isang may lisensya ay maaaring magmaneho nang:
a. Kahit anong uri ng sasakyan
b. Sasakyang nakasaad sa lisensya
c. Pampasaherong sasakyan lamang
Sagot: B

26. Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin?
a. Silawin din ang nakasalubong
b. Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada
c. Titigan ang nakakasilaw na ilaw
Sagot: B

27. Kung parating ka sa isang kurbada, ano ang dapat mong gawin?
a. Magmarahan/bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada
b. Bilisan ang takbo habang nasa kurbada
c. Magpreno ng bigla habang tumatakbo sa kurbada
Sagot: A

28. Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis
a. Nagtatakda
b. Nagbibigay babala
c. Nagbibigay impormasyon/kaalaman
Sagot: B

29. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay asul at puti na parihaba o parisukat ang hugis?
a. Nag-uutos ng direksyon
b. Nagbibigay babala
c. Nagbibigay impormasyon
Sagot: C

30. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay pula na pabilog, octagon o baliktad na tatsulok?
a. Nagtatakda o nagbabawal
b. Nagbibigay babala
c. Nag-uutos ng direksyon
Sagot: A

31. Ano ang kahulugan ng berdeng ilaw trapiko?
a. Senyas upang patakbuhin ang sasakyan
b. Huminto sa nakatakdang linya
c. Maaari kang tumuloy bagalan lang ang takbo
Sagot: A

32. Ano ang kahulugan ng patay-sinding ilaw na pulang ilaw trapiko?
a. Huminto sa nakatakdang linya
b. Huminto sandal at ituloy ang pagpapatakbo kung walang sagabal sa daan
c. Bilisan ang pagtakbo
Sagot: B

33. Ano ang kahulugan ng dilaw na signal ng trapiko?
a. Huminto
b. Humanda sa paghinto at malapit ng sumindi ang ilaw na pula
c. Maaari kang tumuloy, bagalan lamang ang pagtakbo
Sagot: B

34. Ano ang kahulugan ng berdeng signal ng trapiko?
a. Patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan
b. Huminto
c. Bagalan ang pagtakbo
Sagot: A

35. Ano ang ibig sabihin ng berdeng arrow signal trapiko?
a. Hindi pinapayagan ang pagpasok sa interseksyon na itinuturo ng arrow
b. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa at kumanan
c. Nagpapahintulot sa pagtawid ng mga taong tatawid
Sagot: B

36. Ano ang kahulugan ng dilaw na arrow signal trapiko?
a. Naghuhudyat ng pakanan o pakaliwang direksyon
b. Nangangahulugan na ang pulang ‘arrow’ ay malapit ng sumindi
c. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumanan, kumaliwa o dumiretso
Sagot: B

37. Mga puting linya sa daan:
a. Naghahati sa mga ‘lanes’ na tumatakbo sa isang direksyon
b. Naghihiwalay sa trapiko na tumakbo sa isang direksyon
c. Palatandaan na maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwa
Sagot: B

38. Ang dilaw na linyang putol-putol ay palatandaan na:
a. Pinapayagan ang paglusot sa kanan
b. Ipinagbabawal ang paglusot sa kanan o kaliwa
c. Pinapayagan ang paglusot sa kaliwa
Sagot: C

39. Ang putting linyang putol-putol ay palatandaan na:
a. Maaaring lumusot sa pakaliwa o pakanan kung walang peligro
b. Ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa
c. Ipinagbabawal ang paglusot sa kanan
Sagot: B

40. Kailan dapat magdesisyon ang isang drayber?
a. Kung buhol-buhol na ang trapiko
b. Kung mahusay syang magmaneho
c. Habang siya ay nagmamaneho
Sagot: C

41. Ang dalawang dilaw na linya na tuloy-tuloy ay palatandaan na:
a. Maaaring lumusot pakanan
b. Peligroso ang lumusot sa pakanan
c. Maaaring lumusot pakaliwa
Sagot: B

42. Kung ang drayber ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay at inunat ito, nakatitiyak ka na siya ay:
a. Kakaliwa
b. Kakanan
c. Hihinto

43. Kailangan magbigay ng senyas kung kakanan o kakaliwa sa darating na interseksyon sa layong:
a. 15 m
b. 60 m
c. 30 m
Sagot: C

44. Kung gusto mong magpalit ng lane sa highways, kailangan magsignal:
a. Sampung segundo bago gawin ito
b. Limang minuto bago gawin ito
c. Isang minute bago gawin ito
Sagot: A

45. Sa naka-motorsiklo na may balak lumiko pakanan, dapat gamitin na senyas ay:
a. Kaliwang kamay na nakataas
b. Kanang kamay na diretsong nagtuturo pakanan
c. Kanang kamay na nakataas
Sagot: B

46. Ang kailangang distansya sa pagitan ng sinusundang sasakyan ay:
a. Sinlaki ng sukat ng dalawang sasakyan
b. Sinlaki ng sukat ng isang sasakyan
c. Sinlaki ng sukat ng tatlong sasakyan
Sagot: b
47. Saang lugar hindi ka dapat lumusot (overtake)?
a. Tama lahat ang sagot
b. Sa mga sangandaan o interseksyon
c. Sa paanan ng tulay
Sagot: A

48. Ang paggamit ng huwad na lisensya ay ipinagbabawal at may parusang:
a. Php 500.00 at anim na buwan na hindi makakakuha ng lisensya
b. Pagkakabilanggo ng hindi hihigit sa anim na buwan
c. Php 100.00
Sagot: A

49. Ano ang dapat gawin kung pinapahinto ng pulis?
a. Huminto at ibigay ang lisensya at ibang papeles ng sasakyan kung hinihingi
b. Huwag pansinin ang pulis at bilisan ang pagtakbo
c. Huminto at makipagtalo sa pulis
Sagot: A

50. Ang dalawang dilaw na linya na putol-putol ay palatandaan na:
a. Ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa
b. Maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro
c. Ipinagbabawal ang paglusot sa kanan
Sagot: B

51. Kung ang drayber ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa itaas, siya ay:
a. Kakanan
b. Hihinto
c. Kakaliwa
Sagot: A

52. Kung umilaw ang brake lights ng sasakyang nasa iyong unahan, dapat kang:
a. Bumusina
b. Humanda sa pagpreno
c. Lumiko sa kanan o kaliwa
Sagot: B

53. Ang busina ay ginagamit upang:
a. Makalikha ng ingay
b. Iparinig na maganda ang tunog ng busina
c. Makapagbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat
Sagot: C

54. Kung masangkot sa isang sakuna, dapat itong ipagbigay-alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya:
a. Sa loob ng 72 oras
b. Kaagad-agad
c. Sa loob ng 48 oras
Sagot: B

55. Ang kailangang gulang ng isang aplikante sa Professional Driver’s License ay:
a. 18 taong gulang
b. 17 taong gulang
c. 21 taong gulang
Sagot: A

56. Ang pinakaligtas na tulin ng isang sasakyan ay naaayon sa:
a. Kondisyon ng kalsada at panahon
b. Kakayahan ng sasakyan
c. Kakayahang magmaneho ng drayber
Sagot: A

57. Ano ang dapat mong gawin upang malabanan ang pagod at antok sa mahabang byahe?
a. Uminom ng alak bago magmaneho
b. Huminto paminsan-minsan at magpahinga
c. Uminom ng gamut na pampapigil ng antok
Sagot: B

58. Ang isang drayber ay itinuturing na Professional kung:
a. Kaya niyang magmaneho ng kahit anong uri ng sasakyan
b. Siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyang pribado o pampasahero
c. Siya ay bihasa na sa pagmamaneho
Sagot: B

59. Sa isang sangandaan/interseksyon na walang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating sa magkabilang kalye, aling sasakyan ang dapat magbigay?
a. Ang unang dumating
b. Ang unang nagmarahan
c. Ang huling dumating
Sagot: C

60. Kung ang drayber ng sasakyang nasa iyong unahan ay naglabas ng kanyang kaliwang kamay at itinuro ito sa lupa, siya ay:
a. Hihinto
b. Kakanan
c. Kakaliwa
Sagot: A

61. Kung ikaw ay nahuli, ilang araw ang palugit upang maayos ang iyong kaso at matubos ang lisensya
a. 30 araw
b. 15 araw
c. 10 araw
Sagot: B

62. Ano ang takdang tulin ng isang sasakyan sa lugar ng paaralan?
a. 35 kph
b. 20 kph
c. 30 kph
Sagot: B

63. Saang lugar hindi maaaring pumarada?
a. Sa lugar na tawiran ng tao
b. Sa nakatakdang paradahan
c. Sa isang patunguhang lugar
Sagot: A

64. Sa highway, kung nais mong magpatakbo ng mabagal kaysa sa iba, dapat kang gumawi sa:
a. Kanang linya
b. Kaliwang linya
c. Gitnang linya
Sagot: A

65. Sa tuwing lilipat ng linya, dapat sumenyas, tingnan ang iyong rear-view mirror at:
a. Tingnan kung may parating na sasakyan
b. Sindihan ang headlight
c. Bumusina
Sagot: A

66. Ang dilaw na linyang tuloy-tuloy ay palatandaan na:
a. Maaaring lumusot sa kaliwa o kanan
b. Bawal ang paglusot sa kanan
c. Bawal ang paglusot sa kaliwa
Sagot: C

67. Ang pulang bandera o pulang ilaw ay kailangan na nakakabit sa anumang dala ng sasakyan na lalampas ng:
a. Isang metro mula sa likuran ng sasakyan
b. Tatlong metro mula sa likuran ng sasakyan
c. Dalawang metro mula sa likuran ng sasakyan
Sagot: A
68. Ano ang dapat mong dalhin kung magmamaneho?
a. Lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO
b. Lisensya
c. Lisensya at papel de seguro ng sasakyan
Sagot: A

69. Kung magpapatakbo ng mabagal sa expressway dapat kang gumawi sa:
a. Gitnang linya
b. Kanang linya
c. Kaliwang linya
Sagot: B

70. Ano ang dapat mong gawin kung ang sasakyan sa likuran mo ay gustong lumusot (overtake)
a. Gumawi sa kanan at huminto
b. Magmarahan, gumawi sa kanan at bayaan itong lumagpas
c. Bumusina at hayaan itong lumagpas
Sagot: B

71. Hindi ka pinapayagang tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit maliban kung ikaw ay:
a. Palikong pakaliwa
b. Palikong pakanan
c. Magpalit ng linya o daan
Sagot: A

72. Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay ipinagbabawal ng batas at may kaparusahang:
a. Php 500.00
b. Php 500.00 at pagka-impound ng sasakyan ng hindi hihigit sa 10 araw
c. Php 750.00
Sagot: C

73. Sa isang sangandaan/interseksyon na walang nakatalagang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating, aling sasakyan ang may karapatan sa daan?
a. Ang sasakyang galing sa kanan
b. Ang sasakyang unang nagmarahan
c. Ang sasakyang galing sa kaliwa
Sagot: A

74. Ano ang kahulugan ng arrow o palasong nakapinta sa kalsada?
a. Sundin ang direksyong itinuro ng palaso
b. Magmarahan
c. Maaaring lumipat ng linya
Sagot: A
75. Ipinagbabawal ang paglusot (overtaking) sa paanan ng tulay sapagkat:
a. Makipot ang tulay
b. Mapanganib at hindi nakikita ang sasakyang kasalubong
c. May mga tumatawid
Sagot: B

76. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Bawal pumasok
b. Magbigay ka
c. Huminto ka
Sagot: B

77. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Babala ng sangandaan
b. Delikado ang kurbada sa kanan
c. Delikado ang kurbada sa kaliwa
Sagot: C

78. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Papasok sa sangandaan
b. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan
c. Papasok sa sangandaan na may kalsada sa gilid
Sagot: B

79. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Bawal pumarada
b. Bawal bumusina
c. Bawal ang likong pabalik
Sagot: B

80. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Madulas ang kalsada
b. Papalaki ang kalsada
c. Papaliit ang kalsada
Sagot: C

81. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada
b. Matarik ang kalsada
c. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada
Sagot: C

82. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Matarik ang kalsada
b. Sirang kalsada
c. Ilog
Sagot: C

83. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Ang layo ng susunod na interseksyon ay 30 km
b. Nakatakdang haba ng sasakyan
c. Nakatakdang tulin ng sasakyan
Sagot: A

84. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Delikado ang kurbada sa kanan
b. Delikado ang kurbada sa kaliwa
c. Delikado ang kurbada sa unahan
Sagot: C

85. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Bawal pumasok
b. Huminto ka
c. Magbigay ka
Sagot: C

86. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Bawal dumaan ang tren
b. Daang tren
c. Babala ng sangandaan
Sagot: B

87. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Bawal pumasok ang jeepney
b. Bawal pumasok ang bus
c. Bawal pumasok ang kotse
Sagot: A

88. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Baku-bakong kalsada
b. Ginagawa ang kalsada
c. Madulas ang kalsada
Sagot: B

89. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Daang tren
b. School zone
c. Hospital zone
Sagot: B

90. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Bawal pumasok ang kotse
b. Bawal pumasok ang bus
c. Bawal pumasok ang may kabit na trailer
Sagot: C

91. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Doble ang kurbadang delikado sa kaliwa
b. Doble ang kurbadang delikado sa kanan
c. Doble ang kurbadang delikado sa unahan
Sagot: A

92. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Bawal tumawid ang hayop
b. Kulungan ng hayop
c. Tawiran ng hayop
Sagot: C

93. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Madulas ang kalsada
b. Baku-bakong kalsada
c. Matarik na kalsada
Sagot: B

94. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Bawal ang lumiko
b. Isang direksyon lamang
c. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan
Sagot: C

95. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Babala ng sangandaan
b. Istasyon ng first aid
c. Babala ng daang tren
Sagot: A

96. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Bawal pumasok ang trak
b. Bawal pumasok ang bus
c. Bawal pumasok ang kotse
Sagot: A

97. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Bawal pumasok
b. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang
c. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na 2 metro ang luwang
Sagot: B

98. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Bawal pumarada
b. Bawal bumusina
c. Bawal pumasok
Sagot: A

99. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Sirang kalsada
b. Matarik ang kalsada
c. Panganib sa nahuhulog na bato
Sagot: C

100. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
a. Matarik ang kalsada
b. Madulas ang kalsada
c. Baku-bakong kalsada
Sagot: B

49 thoughts on “LTO Driver’s License Examination Reviewer – Philippines

 1. Please check and analzye the answer on question number 45. It should be still left hand. Try to drive a motorbike and try the turning right hand signal using your right hand. It’s quite difficult because the accelarator was in your right hand.

  I think the correct answer was letter (a). Left hand pointing upward slightly bend to the right.

  Thanks

 2. Hi mga kababayan! Tanong lang po, kapag nakapasa po sa exam tukol sa pagrenew ng drivers license kailangan pa ba e road test. Pagkatapos nating pumasa sa exam.?

 3. Hi mga kababayan! Tanong lang po. Kapag pumasa po tayo sa exam tungkol sa pagrenew ng drivers license kailangan pa po ba nating magroad test?

 4. Hi pls reply @ my email. marc_lood@yahoo.com

  Item #72
  In my english reviewer.
  Question. Driving without 1st securing a driver’s license is prohibited by law and punishable by.

  A.a fine of 1500 or imprisonment
  B.disqualification from securing a driver’s license
  C.fine and/ or imprisonment and disqualification from securing a driver’s license

  Answer. A

  I just want to clarify kng anu ung tama??

 5. wow… ngayon ko lang poh nalaman na meron pala nito…. saludo poh ako sa nag labas nito… para naman hindi lahat ng mga may lisensya sa ating bansa ay mga “mang-mang”… dahil ang iba ay nkakuha lamang dahil sa sila’y dumaan sa fixer… kagaya ko..

 6. tnx mis thyrene haing dis blog!!wow tlaga pra sa mga taong gstong mgkron ng lesenya!!(^)..at mg karon ng i dea to get a license!!ur d bes!!very tnkful!!!

 7. I am getting headache reading questions in Filipino. I have heard that there’s an English version. Would you know if this is the same with the Filipino one? 😦

 8. Hi Miss Thyrene just wanna ask lang if lahat po ba ng mga questions na ito e lalabas po ba sa non-pro exam? and same lang po ang mga questions e english po ang language..? thank you po 🙂

 9. kttake q lng khpon for non-pro & kng ntuto kang mgdrive thru driving skul,i wud highly recommend n mgpaassist n lng kyo s driving skul n pnsukan nyo pg mgpplisensya n kyo,dhil kng kyo p mismo an mgaayos,aabutin kyo ng klhting arw,s pgaayos,tpos my road test p.unlike kng s driving skul,d nyo n nid mgroad test,written exam lng..pro d nmn prblema written exam,dhil bgo p kyo pgexamin e my review tym p,w/c is kng ano ung nireview nyo e exactong un din an mga tnong..msrap lng s loob n nkkuha q ng lisensya khit pgod n pgod aq s pgaayos,tpos ngroad test p q,bsta nmn wl kang nbngga s daan,sure n psdo k..so b careful n lng..gud luck…

 10. Akala ko tagalog yung answer sheets english pala! Ayon! Nosebleed tuloy ako,resulta 27 lang yung Score ko kinulang ng 3,hahahaizt.
  Buti pa yung d marunong mag basa at sumulat may lisensya na.
  Huhuhu…balik ako next month.

 11. #7 ang tamang sagot ay letter B hindi A
  #39 ang tamang sagot ay letter A hindi B
  #42 ang sagot ay A
  #45 ang tamang sagot A hindi B

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s